Regulamin i zasady działania

I. Warunki przyjęcia do PKZP

 1. wypełnienie deklaracji członkowskiej
 2. wpłata wpisowego 1%
 3. zadeklarowanie wysokosci składki (minimum 2% wynagrodzenia)

II. Warunki przyznania pożyczki

 1. wniosek podpisany przez dwóch poręczycieli, którzy należą do Kasy (nie mogą być emeryci i renciści)
 2. poręczyciele mogą podpisać pożyczkę trzem osobom w tym samym czasie
 3. wysokość pozyczki wynosi wkład x3, maksymalnie 16000 zł lub wkład x2 bez ograniczeń
 4. pożyczka do wysokości wkładu bez poręczycieli
 5. po spłacie jednej pożyczki można wziąć następną
 6. przyjmowanie wniosków do 20-tego każdego miesiąca
 7. wypłata pożyczek przelewem na początku następnego miesiąca
 8. wysokość pożyczki dla emerytów i rencistów wynosi wkład x2, maksymalnie 6000 zł (poręczycielami muszą być pracownicy)

III. Rezygnacja z członkostwa PKZP UJ

 1. złożenie pisma o rezygnację do dnia 20-tego każdego miesiąca
 2. wypłata wkładów na początku następnego miesiąca